Фенфикшън
Добавете вашия фенфикшън тук
Публикувано на 11.09.2006 от sun_goddess

11години по-рано,16 май,понеделникХари крачеше нервно из коридора на болницата Св. Мънго и хвърляше тревожни погледи към близката стая, от която сегиз-тогиз се чуваха виковете на Джини.Тя раждаше преждевременно ,затова когато я докараха в отделението вече бе загубила съзнание ,а бе едва в шестия месец и Хари се притесняваше за живота на детето.В опита си да се успокои той седна на близката пейка и прокара пръсти през косата си-нещо, което му бе станало навик през последните години.Реши сега да помисли върху нещо друго.Така...ако е момиче ще се казва СиСи ,а ако е момче...
"Говоря като жена"скастри се Хари и отново заби погледа си в земята.Сякаш насън чу тичане по коридора и обръщайки се, вида задъханите Рон и Хърмаяни да тичат към него.Вече до него те спряха запъхтяни и се опитаха да си поемат дъх.
-Как е Лора?-попита ги Хари, още преди те да са отворили уста.
-Никаква Лора!-възпротиви се гневно Рон и погледна към Хърмаяни-Ще я кръстим Тинтиана за да и казваме ТинТин!
-Какво е това име Тинтиана Рон-ужасно е!-възпротиви се Хърмаяни и скръсти ръце.
-Пак е по-хубаво от Лор...-започва Рон.
-Как си Хари?-прекъсна тирадата му Хърмаяни и се обърна към Хари.
-Бил съм и по-добре Хърмаяни-отвърна безизразно Хари и пак се вторачи притеснен в отсрещната стена.
Лицето на Хърмаяни неочаквано омекна.
-Всичко ще бъде наред Хари.Ще видиш-каза тя и хвана ръката му, за да го успокои.
-Ами аз...аз също се притеснявам!Все пак ми е сестра!-намеси се със странен глас и Рон.
-Ах ти ревнивецо!-гневно се обърна към него Хърмаяни-Не можеш ли поне да мислиш за някой друг освен за себе...
Но един последен писък я накара да млъкне.
-О Боже!-Хари несъзнателно стисна ръката на Хърмаяни-Трябва да вляза там!-и младият мъж понече да стане ,но Хърмаяни се вкопчи в ръката му.
-Не Хари остани тук!Всичко ще бъде наред-допълни тя, макар че не изглеждаше толкова убедена и бяла като платно също погледна към вратата.
-Великия Хари Потър...Избрания ,се притеснява за едно такова обикновено нещо като раждане а?-подкачи го Рон и се усмихна, но Хърмаяни му отправи студен поглед.
-Толкова си нетактичен!
Но Хари не ги слушаше а вече прав тръгна към приближаващия лечител.
-Как е тя?Как мина?Добре ли е детето?Здраво ли е?Кажете нещо де!-сгълча той вече притеснения лечител.
-Хари...дръпни се-намеси се Хърмаяни и изблъска мъжа до себе си и се обърна към лечителя-Моля кажете ни как мина, ако обичате?-подкани го тя.
-Всичко мина добре.Нямаше никакви усложнения.Децата са живи и здрави.Нека отбележа че момиченцето е много красиво ,а момчето ще стане силен млад мъж...
-Как така "те"?-учуди се Рон-Нали очаквахме само едно!Малко е...
-И аз очаквах след Саша да нямаме повече
деца, но...-озъби му се Хърмаяни и отново се обърнао към лечитеря-Заведете ни ако обичате.
-Разбира се-съгласи се той-След мен!-и той тръгна напред следван от Рон Хари и Хърмаяни.
Лечителят ги поведе в стаята и после ги остави насаме.
-Джини ,мила-тръгна към нея Хари и я прегърна-Как си?
-Добре съм разбира се-отвърна тя и се обърна към сестрата в ъгъла-Моли ,скъпа ,донеси ми децата.
-Разбира се госпожо- с готовност отвърна момичето и взе две малки вързопчета от кувиозите.Подаде момиченцето на Хари ,а момчето даде на Джини.
-Не е ли прекрасна?-възхити се Хари и целуна дъщеричката си по челото-Толкова е красива!
-Имаш и син-напомни му подразнена Джини и му подаде момчето при себе си.
-Разбира се скъпа-примирително изрече Хари и пое другото си дете-Него обичам също толкова силно.
Той ще се казва Калвин...-започна Джини.
-А тя-Клеопатра-довърши хари и притисна децата към себе си.
-Защо и ти не ме разбираш така?-попита Хърмаяни с блеснали от сълзи очи и се взря в Рон.
-Искаш да кажеш защо не ти се подчинявям така-промърмори Рон и целуна съпругата си по устните.Същата година,няколко седмици по-рано,9април,събота


-Спокойно Хърмаяни!-викаше Рон докато лечители бутаха количката и към отделението за раждане-Всичко ще е наред...само дишай!-и Рон започна да вдишва големи глътки въздух ,сякаш той ,а не Хърмаяни ще ражда.
-Дръпни се ненормалнико!-дръпна го Джини самата тя бе в напреднала бременност и бързо се уморяваше ,но хвана ръката на Хърмаяни-Всичко ще бъде наред скъпа-рече тя-Не се притеснявай!
-Аз...-опита се да каже Хърмаяни ,но лечители те влязоха в отделението са раждания и я прекъснаха.
-Дано всичко бъде наред-прошепна Рон и седна на близката пейка, защото не можеше да стои прав.
-Голям си нервак Рон-сгълча го сестра му-Не можа ли да я подкрепиш вместо да ревеш заедно с нея ,когато получи контракциите!
-За твое сведение нещо ми влезе в окото!-изчерви се Рон-А ти пък голяма подкрепа ми даваш!
-как можа Хърмаяни да се оже...-започна вече вбесена Джини.
-Какво?Кажи де!-озъби се Рон-Добре ,че съм джентълмен и не посягам на дами-и той се изпъчи гордо.
Джини се изсмя превзето и понечи да му отговори ,но Хари я спря.
-Не можете ли поне за момент да млъкнете!-сгълча ги той-Хърмаяни ражда, а вие се карате
както обикновено.
И двамата млъкнаха смутени и зачакаха.Сякаш минаха часове, а никой не излизе да им каже какво става в стаята.Най-накрая един лечител без да продума ги поведе към стаята ,в която бе Хърмаяни.Когато влязоха видяха Хъмаяни да държи мъничко бебе и да се усмихва.
-Милата ми Лора-каза Хърмаяни, когато Рон се приближи-хайде отиди при татко-и жената му подаде детето.
-Хайде ТинТин ,ела миличка-пое я Рон и я прегърна-Ще наследиш красотата на баща си.
-Ще я кръстим Лора-настоя Хърмаяни и в очите и блеснаха пламъчета.
-Милата ми ТинТин.Да Тин, Тин ,Тин-ТинТин-продължи да гука Рон, сякаш без да чува Хърмаяни.
Хари и Джини се спогледаха и избухнаха в смях.


Още по-рано същата година,4февруари,четвъртък


Млада жена забулена с черна качулка с каквито са смъртожадните, бягаше задъхана с бебе на ръце по самотна улица в Лондон и често зе озърташе уплашено.Накрая стигна до някакъв стар фонтан, който вече не работеше и сложи детето на земята.
-Миличък ти ще станеш добър магиосник-усещам го.Ако мога ще го видя с очите си, но за по безопасно ще те изпратя там, където никъде няма да те открият-в мъгълско сиропиталище, но не се притеснявай ще те вземат от там, ако аз не успея да го сторя-След това изваждайки пръчката си изрече:
-Новелус магипортус-при което детето се вдигна от земята и блесвайки червена светлина с едно тихичко пук детето изчезна.Жената прибра пръчката си и се затича.Тя продължи да тича, докато не видя тъмна фигура пред себе си.Уплашена тя бръкна в джоба си и извади магическата пръчка.
-Кой там?-извика запъхтяна тя ,треперейки от страх.
-Спокойно Чо, аз съм-Колин-обади се мъжки глас от тъмнината.
-Колин-изрече Чо Чан красива чернокоса китайка и свали качулката си-О Колин така се изплаших!
Колин бе двоен агент под прикритие като нея и бе най-близкия и човек след съпруга и, който бе покойник.
-Детето май ще прилича на баща си Майкъл...Майкъл Корнар нали така се казваше?-попита Колин и се взря в нея.
-Да така се казва-потвърди тя-Май наистина ще прилича на него и тая кафява коса...-замечта се Чо но се спря и започна-Мислех ,че ме следят ,но добре че те срещна сега вече съм по-спокойна-Ще мога да отида при сина си.
Колин се взря в щастливото и лице и рече:
-А дали наистина ще можеш?
-Колин какво искаш да каже..-започна Чо
объркана ,но я прекъсна суров мъжки глас.
-Чо Чо Чо...винаги толкова оптимистична... толкова наивна...
Чо се обърна парализирана от страх ,разпознавайки гласа.
-Волдемор!Какво пра...
-Лорд Волдемор-поправи я мъжът и махна качулката си ,разкривайки бледото си лице с красиви черти-Внедри се при нас...направи се на една от нас...Черния Лорд не обича двойните агенти, не обича предателите.Но не се притеснявай няма да те убивам...още-лукаво се усмихна мъжът и изопна лице.
-Чух че си доста податлива на легилимантика ,а и на прокрятието Империус...от теб мога да науча много неща...Дете имаш разбирам...да ми беше казала...щях да стана кръстник.
Смъртожадните до него се засмяха.
-Какво друго има в малката ти главица Чо...о, Хари Потър има деца...интересно...а щаб квартирата на Ордена на феникса е на...
-Не-изпищя жената свита на кълбо на земята от мъка-Аз...мога да ви спра...-и Чо извади малко шишенце от полите на мантията си и нетърпеливо изгълта съдържанието му като поля и дрехите си.
-Предполагам знаеш какво е това ,нали глупако-изрече тя и се изправи-Затваря ума и ме...и ме убива.Имам около минута живот...-тя се сви от остри спазми и извика.С последни сили погледна към Колин ,който стоеше малко встрани-Аз ти вярвах...аз....аз те обичах...-тя отново извика ,залитна и се насочи към земата.Но Волдемор я хвама още преди да падне и разтресе тялото и.
-НЕ...не...кажи ми къде е щаб квартирата...къде е....не, няма да ти позволя да умреш така-извика мъжът с безумен блясък в очите и извади пръчката си-Авада кедавра...Авада кедавра...
Но от устата на жената не излезе и стон.Тя вече бе мъртва още преди Волдемор да изрече заклинанието ,а духът и отиваше на едно по.добро място...След няколко месеца,25август,неделяМлад мъж се магипортира в мръсна и окаяна на вид мъгълска къща и се приближи до изтърбушеното легло в ъгъла на стаята.
-Как си Панси?-попита той сваляйки качулката си.
-Добре съм-рече жената на леглото бързо и допълни-Взе ли момчето?
-Да мила ето го-и мъжът показа малкото вързопче в ръцете си-Заспа ,докато го носех насам.
-Отлично Драко!Той ще бъде отгледан като брат на Даниел и ще бъде обичан като такъв.Чо ни помоли Драко и трябва да изпълним молбата и.
-Знам скъпа и ще го направим ,но ти не се вълнумай-роди едва преди няколко часа.
-Остави това!-прекъсна го ядосана жената-Прати ли смъртожадни след Потър и Уизли.
-Да.
-Те трябва да умрат заедно с децата си, няма да позволя да въвлекат Чарли и Даниел в безумната си битка...те ще трябва да умрат...!...СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ!!!Виж архива с Фенфикшъни тукФилм 7 част 2...
  • беше невероятен!
  • хубав, но не най-добър.
  • без впечатления
  • по-лош от предишните!

Препоръчай сайта
на свой приятел

e-mail на приятел

твоят e-mail

твоето име


Сайтът се подпомага от Fcolor.bg

35 мъгъли онлайн


eXTReMe Tracker

Хари Потър, герои, емблеми, всички имена, фрази и снимки са запазена марка на J.K. Rowling или Warner Bros.