Фенфикшън
Добавете вашия фенфикшън тук
Публикувано на 26.09.2006 от Izi

Алис и Джордж седнаха на една изолирана маса в ъгъла. Слидеринката свали наметалото си и го метна на облегалката на стола. Тя започна уж да се чуди къде да седна, но всъщност демонстрираше красивата си фигура на Уизли. След няколко секунди реши, че го впечатлила достатъчно, съзирайки зяпналия му поглед и се настани срещу него. Тя отметна черната си коса назад и погледна Уизли, който я наблюдаваше един много уверен поглед. Това впечатли Алис и тя предположи, че може би нямаше да й е толкова скучно с него, колкото си бе мислила. Като сега се вгледа в него момичето го намери за доста привлекателен. Джордж беше преметнал ръка през облегалката на столa и сложил другата върху масата. И той си бе свалил наметалото, под което бе с мъгълски дрехи. Беше се облякъл почти като Монтагю сутринта, самоче ризата му бе с къси ръкави и дрехите на Уизли бяха много по-развлачени от тези на Дейвид. Определено беше готин помисли си Алис. Изведнъж обаче Джордж я прекъсна с думите:
-Вече си на 17, а?
Алис кимна и каза:
-На 21-ви ноември ги навърших.
Джордж я изгледа с усмивка и попита:
-Изкара ли изпита за магипортиране?
Алис изсумтя при този въпрос и каза:
-Естествено! И то с отличие!
Узли се изсмя и каза:
-Трябваше все пак да попитам.
При тях долетя Том с думите:
-Какво ще искате?
Джордж го изгледа злобно сякаш му беше бесен, че ги е прекъснал, но каза бързо:
-Един бифтек за мен, Том. С печени картофи. И един бирен шейк.
Кръчмарят кимна и се обърна към Алис, която не знаеше какво да си поръча, но заяви:
-Същото и за мен.
Беззъбия човек си тръгна.
Тогава Джордж попита:
-Разбрах, че Монтагю са го приели бияч в Торнадос.
Момичето кимна и добави:
-Но честно казано не знам как са го приели.
Джордж се разсмя:
-И аз дълго време се чудих по тоя въпрос заедно с Фред и стигнахме до извода, че е обслужил един от спонсорите на отбора, от които певечето са жени.
Алис я напуши смях. Дойде й идея да направи списък на всички момичета, с които Монатгю е имал земане дване и да го разпространят заедно с Нот.
-А какво става с Нот? Носят се разни слухове, че станал...-Джордж се наведе към Алис и прошепна.-...Смъртожаден.
Алис започна да се смее. Правеше го наушким, но бе доста убедително. След като реши, че вече е играла достатъчно, заяви:
-Глупости. Нот е толкова тъп, че едва ли някой изобщо би го искал на своя страна.-вътрешно Алис си знаеше, че Теодор изобщо не е глупав, а по-скоро обратното, но трябваше да измисли начин да замаже очите на Уизли.
Тогава Джордж каза замислено:
-И аз си мислех същото. Все пак реших да питам. Нали живееш с него.-той замлъкна за момент и после попита.-Какво става с братовчед ти? Бяхте много близки, доколкото помня?
Алис започна да мисли бързо. Драко бе споменал да казва на всеки, който пита за него нещо, но тя не можеше да се сети какво, но изведнъж и просветна:
-Замина за Египет. Иска да се занимава с нещо свързано с отвари и смята, че там е добро място, откъдето да започне.
Джордж кимна одобрително, а после попита:
-А ти?
Тогава Алис се запъна. Тя наистина не знаеше с какво иска да се занимава. Бе решила да се отдаде изцяло на Черния Орден и да не си губи времето снещо друго. В крайна сметка трезора й бе толкова пълен, че можеше да живее без да се притеснява финансово цял живот. Тогава тя каза малко неуверено:
-Ами... нядявах се да си намеря нещо свързано с трансфигурация.
Уизли очевидо леко се удиви от този факт. Но след малко се посъвзе и попита:
-Добра ли си в това?
Тогава момичето вдигна рамене. Тя си знеше, че я бива точно в тази област на магията, но мразеше да го изтъква, защото не отиваше много на имиджа й на върла слидеринка.
-Може да се каже. Имах “Изключителен” на изпита за СОВА в пети курс.
Джордж беше впечатлен. Обаче, преди да каже, каквото и да е било Том пристигна с поръчките им.
-За вас госпожице.-и бутна чинията с яденето и Бирения шейк пред нея.
Започнаха да се хранят. Тогава Алис сметна за добре да разпита за хората от “Вода”, които са били в неговата година.
-Какво става с Лий Джорджън?-попита уж нехайно Алис, хапвайки си един картоф.
Дожордж преглътна и каза:
-Управлява магазина ни в Хогсмийд. Живее заедно с Алиша Спинет там и честно да ти кажа: понамирисва ми на сватба.
Алис се усмихна лукаво. С един куршум два заека.
-А Джонсън?
Джордж пиина от бирения шейк и каза:
-Играе за “Чъдли Кенънс”.
Алис хапна от своя стек и реши, че това разпитване е достатъчно за сега. Скоро заговориха за магазина на Фред и Джордж. Уизли й обясни какво смятат да пускат в скоро време с брат му и как точно управлявали бизнеса. Беше доста интересно и Алис не се усети кога вече бе изяла обяда си. Без да се интересуват за времето те продължиха да си говорят. След доста часове при тях за пореден път се появи Том да прибере празните им чаши от бирен шейк. Той погледна въпросително към Джордж, който се обърна към Алис:
-Искаш ли още нещо?
Алис се вгледа в един часовник на стената и каза:
-Еми вече е късничко, ако искаш да пробваме нещо по силно?
Джордж се обърна към часовника и очите му се разшириха, когато видя, че е осем часа.
-Фред ще ме убие, но нека мисля за това утре.-въздъхна тежко и се обърна към човека, който чакаше поръчката им.-Чу дамата Том! Нещо по-силно и недей да ми изтърсваш някакво “Огнено Уиски”.
След минута кръчмарят се появи с две малки чашки и прашна бутилка.остави ги на масата и заяви:
-Това е най-силното, което имаме Джордж.
Том ги остави, а Джордж започна да отваря бутилката, питайки момичето:
-Носиш ли на алкохол?
Алис се усмихна ехидно и каза:
-Мога гордо да заявя,че в тази област съм доста издържлива.
-Това е хубаво.-усмихна се Джордж бутайки чашата с алкохола към нея.-За какво да пием?
Алис се зачуди и се сети за най-любимото си място на света и каза:
-За Хогуортс.
Джордж се усмихна и каза, вдигайки чашата във въздуха:
-За Хогуортс!
Уизли отпи само една глътка, докато Алис изпи течноста на един дъх итрясна по навик чашата на масата.
-Успокой се! Никой не те гони!-засмя се Джордж.
Алис се усмихна и започна да оглежда кръчмата. Щеше й се да запали един кариерон. Изведнъж забеляза един чернокож магьосник с магьосническа цигара в ръка в другия край на кръчмата, седящ с трима ирландци, които се смееха весело. Момичето стана и се запъти към тях. Джордж се зачуди какво прави. Тя отиде при веселата компания и застана точно до чернокожия магьосник с думите:
-Ще ме черпите ли два?-каза тя пускайки най-съблазнителната си усмивка.
Без да се замисля човекът бръкна в джоба на мантията си и извади червена табакера и я отвори, оставяйки момичето да се самообслужи. Тя му благодари и се запъти обратно към Джордж като всички мъже се обръщаха да се полюбуват на красотата й. Тя седна на масата, но този път не срещу Джордж, а до него и му подаде цигарата, палейки своята на свещта.
-Какво е това?-попита той оглеждайки предмета.
Алис издиша дима и каза, наливайки си още алкохол:
-Кариерон.
Джордж я изгледа учудено:
-Но това е нещо като мъгълските наркотици.
Алис си дръпна от цигарата, отпи глътка алкохол и попита:
-Е, и?
Джордж продължаваше да я гледа озадачено:
-Има главозамайващ приятен ефект и докарва до еуфория, но пристрастиш ли се не става приятно.
Алис го изгледа със свити вежди:
-От кога стана толкова послушен?
Джордж се направи на обиден от този коментар и каза:
-Ще се обижда ме ли?-и запали своя кариерон.
Алис се засмя и изпи още една чаша.
След два часа и двамата бяха пияни и добре замаяни от кариероните. Джордж бе поразкопчал ризата си, а Алис бе сложила крака си върху неговия. Те се смееха на нещо, което Джордж разказваше.
-Джордж ти си най-забавния човек, който познавам.-каза тя отпивайки от чашата си. Момичео ясно осъзнаваше, че е доста пияна, и че би трябвало да спре да пие, но изобщо не й се щеше. Бяха изпушили и още доста кариерона и в момента едва ли някой от тях двамата можеше да събере две и две.
-А ти си най-красивия човек, който познавам.-каза през смях Джордж.
Алис също се засмя. Бяха доста интересна гледка отстрани. Кръчмата се бе понапълнила и доста хора гледаха с интерес към тях. Особено Нот и Монтагю, които стояха на една маса в дъното с наметала и качулки, които покриваха лицата им. Макар да бяха далеч ясно виждаха какво става на масата на Алис. Бяха я видели да отпрашва с Уизли към “Продънения котел” и след като не ги видяха да се втъщат решиха да видят дали Алис не е вкарала Джордж веднага в леглото, но се лъжеха.
-Какво си мисли, че прави?-мърмореше Монтагю.
-Изпълнява си мисията.-отговори му Нот, отпивайки от питието си.
-Не виждаш ли, че си е сложила бедрото върху това на Уизли?-попита през зъби Дейвид.
Теодор отпи още веднъж и каза:
-Задачата й бе да го съблазни.
Дейвид изсумтя презрително и каза през зъби:
-Не мога да повярвам, че я харесваш, а и възлагаш задачи да се забива с разни отрепки!
Нот остави чашата си на масата, изненадан от коментара на Монтагю и каза:
-Нарича се добро прикритие. Нещо, което ти не можеш. Хвърляш й се на врата във всеки свободен момент.
Монтагю затрака с пръсти нервно по масата.
В другия край на кръчмата Джордж вече бе прегърнал Алис, а тя бе преместила стола си съвсем до него и се бе облегнала на рамото му.
-Трябва да тръгвам.-каза тя, надигайки се, което накара Монатгю и Нот да станат от масата и незабелязано да излязат от кръчмата.
Джордж запримига опитвайки се да се посъвземе малко и каза:
-Ще те изпратя до вас. Пияна си. Може да паднеш по стълбите.
При тези думи Алис отново се обърна към него. Доближи се до Джордж, сложи ръце на гърдите му и прошепна в ухото му:
-Благодаря.-и го целуна нежно по бузата.
Тя се отдръпна от него и леко залитайки посегна да си вземе наметалото, но Джордж я изпревари:
-Аз ще го нося.-каза той, прехвърляйки го заедно с неговото през рамо. Джордж я прегърна през талията и се запътиха към Диагон-али.
-Запиши всичко на сметката ми Том.-обърна се Уизли към кръчмаря.
Алис бе положила глава върху рамото на Джордж, а той я крепеше през празната улица. Тя го поведе към дървената врата до магазина на Мадам Молкин. Джрдж бутна вратата и с изненада станови, че беше отворена. Започна да помага на Алис по стълбите, която не бе в никакво състояние да ги изкачи сама. Когато най-сетне се изкачиха на площадката Алис прошепна:
-Надясно.
Джордж почука вместо нея на вратата и я пусна.
-Беше ми много приятно.-започна притеснено той.-Надявам се да...
Алис се бе надигнала и целунала. Момчето се стъписа за момент, но след секунда вече страстно отговаряше на целувката й и я хвана отново за талията, придърпвайки я към себе си. Алис бе сложила ръце на раменете му, Джордж внимателно започна да свлича ръцете си надолу по кръста й, но изведнъж вратата се отвори и на рамката застана Монтагю все още облечен в мъгълските дрехи от сутринта.
-Приключихте ли?-попита раздразнено той.
Алис спря целувката и без да обръща внимание на Дейвид каза на Джордж:
-Пак ще се видим нали?
-Горещо се надявам. Ела утре пак по обяд в магазина. Ще намеря начин пак да се измъкна.-той свлече наметалото от рамото си и й го подаде, целувайки я леко по устните. Тя се обърна към вратата и влезе в апартамента, докато недоволния Монтагю потропваше нервно на рамката.
-Лека нощ.-прошепна тя.
-Лека нощ.-каза Джордж, обърна се и заслиза по стълбите.
Тя затвори вратата. И се облегна на нея, въздъхвайки тежко. Дейвид стоеше пред нея, скръстил ръце и я гледаше ядосано.
-Виж какво. Пияна съм и в момента не се нуждая от сцени.-каза тя, затваряйки очи.
-На бас, че ако и тази врата бяхме оставили отворена щеше да го вкараш вътре и сега щахте да сте в някоя спалня един върху друг.
Алис изсумтя и без да дава отговор се отправи към хола, където на дивана седеше Нот и четеше някаква книга.
-Как мина?-попита той, поглеждайки към, клатушкащата се Алис.
Тя се трясна на дивана, а в хола влезе Монатагю и каза:
-Разменяха си слюнка на вратата.-и се трясна на дивана до Алис.
Нот разтревожен остави книгата на масата и попита:
-На алкохол ли ми миришеш?
-И на кариерони.-добави Монтагю, гледайки я странно.
Алис се облегна със все сила на дивана и заяви:
-Да! Пияна съм и напушена! Доволни?
Дейвид я гледаше доста учудено, а Теодор каза:
-Виж какво... знам, че обичаш алкохола, но трябва да спреш да се напиваш толкова често. Две поредни вечери. Това изобщо не е добре Алис.
Момичето не го слушаше. Гледаше го право в очите, но не чуваше и дума от това, което той й казваше. Изведнъж тя каза:
-Обожавм очите ти.
Монтагю се захили, а Нот я изгледа строго. Тогава тя без да мисли надигна се от мястото си, прехвърли единия си крак от другата страна на тялото му и седна в скута му с лице към него. Сложи ръце на раменете му и го целуна страстно. За нейна иненада Нот започна да отговаря на целуваката й вместо да я отблъсне и тя започна да разкопчава копчетата на мантията му. Но тогава той хвана ръцете й в своите, прекъсна целувката и се обърна към Монтагю, който се заливаше от смях на пода:
-Тя е мъртво пияна. Няма смисъл да се хабя да говоря с нея сега. Помогни ми да я заведа в стаята й.
Алис усети как някой я хваща през кръста и я повдига леко. Когато вече бе стъпила на пода тя се обърна и загледа Монтагю във водносините му очи и каза:
-И твоите очи ги обожавам.-и без да мисли целуна и него. Той също започна да отговаря на целувката и прекара пръсти през нежната й коса, но тогава се обади строгия глас на Нот:
-Стига Монтагю! Като снощи ли искаш да стане?
При тези думи Дейвид се отлепи от нея. Той прехвърли едната й ръка през рамото му, а Нот другата й през своето. Така двамата я понесоха към стаята й. Скоро я оставиха на меко легло, а Монтагю попита:
-Дали да не я преоблечем?
Нот нещо се колебаеше, но след секунда каза:
-Може би ще е добре.
Тя чу как Нот отвори сака й и започна да търси нещо като пижама. Скоро извади от там тънката копринена нощница, с която я бе видял само преди ден. Монтагю нежно я вдигна и й прошепна:
-Облегни с на мен.
Тя го направи и усети как Нот зад нея разкопчава ципа на мантията й. С помощта на Монтагю той свлече от нея дрехата и метна нощницата върху нея. След миг двамата рзкопчаваха ботушитей и ги метнаха на пода. Алис бе обвила ръце около врата на Монтагю, затова след като Нот отмести чаршава от леглото, Дейвид я постави в кревата, а Теодор я зави. Двамата излязоха от стаята и загасиха лампите. След миг тя вече спеше дълбоко...Виж архива с Фенфикшъни тукФилм 7 част 2...
  • беше невероятен!
  • хубав, но не най-добър.
  • без впечатления
  • по-лош от предишните!

Препоръчай сайта
на свой приятел

e-mail на приятел

твоят e-mail

твоето име


Сайтът се подпомага от Fcolor.bg

29 мъгъли онлайн


eXTReMe Tracker

Хари Потър, герои, емблеми, всички имена, фрази и снимки са запазена марка на J.K. Rowling или Warner Bros.