Фенфикшън
Добавете вашия фенфикшън тук
Публикувано на 23.10.2006 от sun_goddess

-Тя добре ли е?
-Ще се оправи нали?
Клио чуваше смътно някакви гласове около себе си но бе прекалено изтощена да реагира.Заради магиите които и бе приложила Белатрикс и тя самата мжмичето бе доста отпаднало.Събуждаше се и отново изпадаше в безсъзнание.Две седмици не даваше почти никакви признаци на живот докато на третата седмица най-накрая приятели и семейство се събраха за да чуят окончателната преценка на лечителя около здравето на Клио.
-Раберете-обясняваше лечителя за пореден път-момичето е доста зле.Вследствие на магиите на Белатрикс Лестрандж и както чух и на своите собствени тя има много тежки наранявания.Положението е кризистно но...
-Вижте-прекъсна го Хари едвам прикривайки яда си-искаме само да знаем как е Клеопатра.Ще ни кажете ли най-после или не?
Лечителат въздъхна дълбоко и обръщайки им гръб помълви:
-Следвайте ме.
Всички дошли да видят момичето веднага последваха мъжа пред себе си и скоро се озоваха в голяма и светла болнична стая в средата на която имаше легло.
-Клио!-възкликна ТинТин и след миг падна на земята потънала в сълзи и тихи стонове.Клио бе легала по гръб и бе разперила настрани ръцете си които бяха целите разранени.По шията и имаше огромна леко кървяща рана която продължаваше надолу под нощницата на момичето.Устните и бяха напукани а лицето и необичайно за нея бледо и в измъчена физиономия.Под очите си имаше тъмни кръгове.Някой тихо изхлипа до плачещата ТинТин.
-Спокойно-опита се да ги успокои лечителя-не е мъртва просто е заспала.Сега трябва само да чакате да се събуди-и той излезе от стаята.
Един по един всички се приближиха до леглото и насядаха по близките столове.Клио лекичко се размърда прозина се и бавно отвори очи.
-Боже Господи!-извика Джини и няколко сълзи паднаха по яката на черната и риза-Какво си направила скъпа?
Клио я гледаше с необичайно празни и студени очи които придаваха мъртвешки израз на лицето и.Сякаш всички стояха пред различен човек.Клио помълча известно време и после промълви със студен и песметлив глас:
-Може би просто пораснах майко и то само за няколко месеца.
-Клей миличка-обади се баща и за да разсее ужасения поглед на жена си-защо го направи?
Клио сведе поглед и после насочи иначе някога зелените си винаги засмени очи,сега студени и тъмни,към прозореза на стаята и го зарея към зелените и тучни ливади-картина която болницата бе сложила с магия защото бяха на метри под земята.
-Незнам-промълви тихо
-Как така незнаеш-намеси се отнякъде инспектор от отдел Защита на магиосническия ред-какво незнаеш?Когато си прилагала магии върху Лестрандж знаеше вали?Да си видяла случайно двамата водолази които са били свидетели.Търсихме ги два дни а после и нозе на които са разказали.Изложи на опасност нашия свят.Можеш да бъдеш съд...
-Махнете този червей оттук!!!-извикаха едновременно Хари и Хърмаяни и няколко чифта ръце понесоха мъжа към вратата.Отварайки я пред тях се разкриха множество фотоапарати на журналисти които веднага засвяткаха но Рон и Джини бързо затвориха вратата.
-Уморена съм-оповести Клио която след разговора с мъжа бе доста оклюмала-напуснете стаята ми ако обичате.
-Но Клио...
-Махнете се...моля ви!-по-твърдо каза Клио като се опита да прикрие треперенето на устните си.
-Добре скъпа-примири се бащеа и и я целуна по челото.Малко по-малко всички напуснаха стаята,останаха само Даниел Чарли ТинТин и професор Лъвгуд.Клио ги изгледа учудено и каза отново:
-Казах ви вече че съм умор...
-Не ми ги пробутвай тия!-извика Луна и ядосано-Кажи им-подкани тя-кажи им защо го направи?
-Защо не им кажете вие?-язвително отговори Клио като поведението и въобще не съответстваше на поведението на една учничка пред директор.
-Много добре-обяви победоносно Луна и се изправи-много добре!
След което се запъти към вратата иотварлайки я застана пред обективите на папараците.Клио отново зарея погледа си пез прозореца.
-Клио защо не ни вярваш?-обади се ТинТин плахо.
-Казах ви вече да ме оставите на мира!!!-извика Клио и решително обърна глава към тях.
-Чудесно!!!-не и остана длъжен Даниел-Бъди сама Клио!-и той затръшна вратата зад себе си.Чарли и ТинТин го последваха.
-Точно така махаейте се!-извика Клио подир тях когато затваряха вратата.Когато не чу никакъв отговор диви стонове се изтръгнаха от гърлото и и тя усети как по лицето и плъзват топли сълзи...


* * *

След седмица Клей вече бе здрава и все така мълчалива.Когато я върнаха в Хогуортс всички я гледаха като прокажено но общо взето всичко вървеше добре.Чарли Даниел и ТинТин не еи говориха и въобще се правеха че не я познават.Но иначе в часовете се спрамвяше завидно добре.Но това вече не я радваше.Така беше и този час по трансфигурация когато тя първа превърна чайника си в костенурка.Вече стоеше на чин сама защото другите се страхуваха и я смятаха за побъркана.Но докато скучаеше тя долови няколко откъслечни фрази от разговора на Даниел Чарли и ТинТин. Тяхната маса бе близо до нея и тя ппредпазливо доближи стола си за да чува по-добре.
-Даниел трябва да поговорим с нея-подшушна ТинТин свела глава над костенурката си=
-Няма за какво да говорим!-отсече Даниел и се огтледа-Тя не ни вярва!
-Тя се страхува-обясни ядно момичето и шибна костенурката по черупката и-Била е при Вие-знаете-кой цял месец.После когато избяга ние се спасихме и я оставихме в леговището на звяра-сама!
-Нали професора остана!-възпротиви се Даниел макар да знаеше че ТинТин е права.
-Кога я намери Даниел?Когато смъртожадните се бяха омели!А тя беше цялата в кръв и рани!
Даниел не каза нищо а само сведе глав и погледна Клио.Момичето вече бе извърнаоло главата си затова той не разбра че ги е чула.Но бузите на момичето пареха от срам и яд.Така значи била някаква безпомощна лигла не съм им вярвала не съм споделяла.Добре...

* * *

Клио бягаше колкото и сили държаха през коридорите на опустялото училище.Всички бяха в часове-тя избяга.Несъзнателно се озова на двора и се огледа-трябваше да се махне оттук.
-Потър!-чу суе властен глас и професор Лонгботъм се прближи до нея-Защо не си в час госпожице?
Клио го изгледа нагло и извръщайки глава каза нахално:
-Не ви влиза в работата!
Плофесорът не успя да прикрие въздишката си.
Момичето го погледна ядно.
-Не смейте да ме съжалявате!
-Клио ела с мен-каза той и я хвана за рамото но тя го отблъсна.
-Клио знам какво ти е-започна успокоително мъжът.
-Не незнаете!-отвърна ядосано момичето и се обърна към сградата на училището си.
-Вярвай на приятелите си Клио-тихо каза мъжа и се запъти към замъка-а до тогава не бягай повече от часове-и след тези думи той влезе в замъка оставайки Клио озадачена и все така натъжена.

* * *

-Клио!-извика Даниел и се затича към фигурата пред себе си.
Момичето се обърна учудено и бързо изтри сълзите си.
-Какво искаш Даниел?-попита момичето без да го поглежда
-Клей стига не ми се сърди-замоли я Даниел и повдигна брадичката и с ръка.Лицето и бе бледо но все така красиво.Даниел не се здържа и навеждайки се бавно я целуна.Клио усети езика му в устата си и установи че не и е непиятн.Тя му отвърна и сложи ръцете си на шията му.Извенъж осъзнавйки се тя се отръпна рязко и му заби силен шамарВиж архива с Фенфикшъни тукФилм 7 част 2...
  • беше невероятен!
  • хубав, но не най-добър.
  • без впечатления
  • по-лош от предишните!

Препоръчай сайта
на свой приятел

e-mail на приятел

твоят e-mail

твоето име


Сайтът се подпомага от Fcolor.bg

32 мъгъли онлайн


eXTReMe Tracker

Хари Потър, герои, емблеми, всички имена, фрази и снимки са запазена марка на J.K. Rowling или Warner Bros.