Фенфикшън
Добавете вашия фенфикшън тук
Публикувано на 30.06.2007 от Хари

4
Бягството

При трясъкът, предвещаващ идването на спасителният отряд, Хари подскочи. От далеч се чуваха непрекъснати викове “Експекто Патронум”. Навсякъде засия със сребриста светлина.
В същия момент магическа пръчка влетя през решетката. Хари се изправи рязко, но явно беше надценил силата си и се строполи. Протегна ръката си, но не стигаше пръчката. Тогава се съсредоточи с всичка сила и безмълвно я привика. Хвана я.
Някаква странна сила се надигна в Хари. Ураган бушуваше в него. За първи път от девет дни държеше пръчка. Изправи се веднага и изкрещя:
- АЛОХОМОРА!
Вратата направо гръмна. Държейки пръчката, той се
затича. Тогава чу гласът на Макгонъгъл:
- Хари! Освободи и Мадис Грийни!
Той напълно беше забравил, че искаше и тя да е
свободна. Вдигна пръчката и я насочи към вратата на Мадис:
- АЛОХОМОРА!!!
Тя излезна веднага и двамата с момчето хукнаха навън.
Когато излезнаха извън Азкабан, тя дари с усмивка Хари и се магипортира. Той самият яхна метлата и се понесе в небесата.
Чувството отново да е свободен след девет дни в Азкабан беше невероятно. Хари напълни гърдите си с чистият въздух. Изкрещя от радост. Отново беше свободен и независим.
Метлата спря в някаква гора. Хари стисна здраво пръчката и зачака. След около минута се магипортираха с мощно пукване Лупин, Ротмънс и Макгонъгъл.
- Отивайте в щабквартирата, бързо! – викаше тя на
другите двама. Те отново изчезнаха. – Потър ти ела тук!
Той се приближи към нея. Кракате му вече не бяха слаби и омекнали и той се чувстваше твърд като скала.
- Не можеш да се върнеш на училище, защото когато
Министерството разбере, ще те търси. – каза тя напрегнато. – Господин Уизли и госпожица Грейнджър ще дойдат при теб преди началото на учебната година. До тогава искам да си при Дърсли. Знам, Потър, знам. – каза тя, когато Хари се свъси. – Но там е най-сигурно за теб, преди да навършиш седемнайсет години.
- Добре, професоре. А…
- Хоркруксите? – веднага каза жената. – Да, Потър, точно
с това искам да се занимаваш, след като няма да си на училище. Искам да намериш останалите Хоркрукси и да
ги унищожиш. Разбира се, няма да си сам.

Виж архива с Фенфикшъни тукФилм 7 част 2...
  • беше невероятен!
  • хубав, но не най-добър.
  • без впечатления
  • по-лош от предишните!

Препоръчай сайта
на свой приятел

e-mail на приятел

твоят e-mail

твоето име


Сайтът се подпомага от Fcolor.bg

58 мъгъли онлайн


eXTReMe Tracker

Хари Потър, герои, емблеми, всички имена, фрази и снимки са запазена марка на J.K. Rowling или Warner Bros.