Фенфикшън
Добавете вашия фенфикшън тук
Публикувано на 25.07.2007 от Вени

Сутринта Джини излезе ядосана от кухнята.Тъкмо Фльор отново й беше обяснила сякаш е три годишно детенце,което нищо не разбира,какво трябва да прави вечерта на сватбата.Бързаше към стаята си,защото ако онази я спреше пак да й обяснява как трябва да върви щеше да стане опасно...не за Джини,разбира се.Забави крачка чак в коридора пред стаята на брат си-Рон.На няколко метра от нея беше спрял и Хари.Докато се гледаха в очите,корема й се сви.Толкова искаше да го целуне!Най-сетне се усмихна леко и каза възможно най-весело и непринудено:
-Здравей,Хари.Как...
Но по-нататъшните й думи не се чуха заради писък нададен от Габриел-малката сестра на Фльор.
-Арриии!-изписка тя и се хвърли да прегърне Хари.
Джини я гледаше на кръв.Хари явно не го беше очаквал,стъписа се,но в очите му тя видя съжаление.Знаеше че и Хари е искал да останат малко насаме...въпреки че не биваше.
Но странно защо ли и преди това,когато бяха заедно в стаята,Хърмаяни изведнъж се сещаше,че Фред,Джордж и Рон спешно трябва да изнесат на двора масите,които всъщност бяха вече там,и ги избутваше към вратата.Преди да излязат и да ги оставят сами обаче тя виждаше ухилените физиономии на близнаците и полупритесненото,полуподразнено изражение на Рон.
Но сега нямаше смисъл да седи и да гледа как малката Флегма,както вече наричаха Габриел,се натиска на момчето,което харесва.Така и така не можеше да направи нищо.Поне засега.
Влезе бясна в стаята и завари Хърмаяни още там.Когато видя изражението й,тя веднага попита:
-Какво е...
-Как какво?!-фучеше Джини.-Перфектните сестри!Флегмата ми говори все едно не мога да ходя,а оная лигла само се чуди как да се навре в Хари!Отгоре на всичко с тази рокля ще изглеждам ужасно!
И хвърли яден поглед към простната на леглото златиста рокличка до коляното.С това трябваше да е облечена за сватбата като шаферка.
-За малката лигла естествено е направена страхотно.И аз ще изглеждам смешна с това до нея!-продължаваше да беснее тя.-И Хари ще гледа нея.
Тук обаче Хърмаяни се засмя,но това не беше посрещнато особено добре от Джини,която й хвърли изпепеляващ поглед.
-О, хайде!-възкликна Хърмаяни.-Та Хари не можеше да откъсне очи от теб дори когато беше цялата в кал на куидичното игрище!
-Но тогава я нямаше пррекррасната сестрричка-изимитира тя Фльор.
-Въобразяваш си!-отсъди приятелката й.-Но до колкото разбирам искаш на сватбата на засенчиш Габриел,нали?
-Няма да отида довечера с това!Хмм...Хърмаяни?Знаеш ли откъде мога да си намеря умопомрачаваща рокля до довечера?
Момичетата се спогледаха заговорнически и се подсмихнаха.

-Фред!Джордж!-изсъска Джини,за да накара братята си да излязат от кухнята.На въпросителния им поглед тя просто отвърна със лека загадъчна усмивка.-Ще можете ли да ни покриете за два часа?
Фред ги изгледа подозрително и после рече:
-Какво сте намислили?
-Ще разбереш довечера,братле-подсмихна се тя.
Близнаците се ухилиха,усетили за какво става дума.
-Добре,ще се постараем.-каза Фред.
-Но не се бавете много-допълни Джордж.
Джини се наведе към Хърмаяни и й изшушука нещо.
-И, момчета,-рече Хърмаяни като се взираше в тях с поглед тип “ангелче”.-ще ни дадете ли нещо от вашите неща?
-Какво?-вдигна вежди Фред,но след това размисли и реши да си достави удоволствието сестра му да ги изненада както трябва.-Добре вземете каквото ви е нужно.
-Ама гледайте да не ни оберете-подсмихна се и Джордж.
Момичетата се засмяха и им махнаха.
-И да внимавате!-казаха тихо зад тях близнаците.

След около три часа вече си бяха в стаята и радостно обсъждаха Мадам Молкин и прекрасната рокля,която купиха на Джини.
-Ще ти върна парите до последния галеон,обещавам!-зарече се Джини.
-Не се безпокой!Достатъчна отплата ще бъдат лицата на Флегмата и сестричката й-засмя се Хърмаяни.
На вратата се почука.Двете веднага скочиха и долепиха ухо до врата,за да разберат дали е безопасно да отворят.
-Ние сме-каза тихо Фред.
Момичетата отвориха вратата.
-Да знаете,че ти,Хърмаяни,досега си спала,защото си била много уморена след като вчера помагаше на майка ни-рече Джордж все така тихо да не би да ги чуе някой.
-А след като си се събудила сте започнали да се приготвяте за празненството-допълни Фред.
-Не сте далеч от истината-ухили се Джини.-Благодаря ви много!
-Няма защо,сестричке-засмя се на свой ред Джордж.
-И на нас ни се ще да видим какво сте приготвили на сестрите.
-Ще видите-каза Хърмаяни като се подсмихваше и затвори вратата.
...Виж архива с Фенфикшъни тукФилм 7 част 2...
  • беше невероятен!
  • хубав, но не най-добър.
  • без впечатления
  • по-лош от предишните!

Препоръчай сайта
на свой приятел

e-mail на приятел

твоят e-mail

твоето име


Сайтът се подпомага от Fcolor.bg

37 мъгъли онлайн


eXTReMe Tracker

Хари Потър, герои, емблеми, всички имена, фрази и снимки са запазена марка на J.K. Rowling или Warner Bros.