Магически създания

БАЗИЛИСК (Basilisk)
Характеристика
– повелителя на змиите, който се излюпва от яйце на пиле, измътено от крастава жаба, достига огромни размери, страхува се от кукуригането на петел, убива с поглед и с отровните си змийски зъби.
Произход – базилискът идва от гръцката митология, където е определен като животно със змиеобразно тяло, глава на петел и смъртоносни поглед и дъх

БОГЪРТ (Boggart)
Характеристика – нещо като превъплатител – може да заема формата на всичко, което знае, че ни плаши; обича тъмни затворени помещения като дрешници, пространството под леглата, кухненски шкафове под мивката и др.; винаги е добре да има някой с теб, когато се изправиш срещу богърт – тогава той се обърква и не знае каква форма да приеме; това, което не понася, е смехът; магията, с която се обезврежда, изисква голямо съсредоточаване и се състои в придаването на смешен образ на богърта.
Произход – от англ. boggle – стряскам се, сепвам се

БОДЛИВЕЦ
Характеристика – прилича на обикновен таралеж, но бодлите му имат вълшебни свойства

ВАМПИР (Vampire)
Произход – от праславянското *opirь – мъртвец, който нощем излиза от гроба си и пие кръвта на хора и животни; силно разпространен в разказите от Сърбия и славянските държави, а днес познат в целия свят; вампирът наистина съществува, но не като познатия на всички граф Дракула, а като нощно животно от рода на прилепите

ВЕЩИЦА ПРОКОБНИЦА (Banshee)
Характеристика – с дълга до пода черна коса и зеленикаво лице на череп, нейното оръжие е писъкът й
Произход – баншито (или още вещица прокобница) седи на покрив и крещи, когато някой ще умре

ВИЙЛА (Veela)
Характеристика – с кожа като ярка лунна светлина и златистобели коси тези красавици са способни да омаят всеки, но ядосат ли се, показват другия си образ – лицата им се източват в островърхи птичи глави със свирепи човки, а от раменете им израстват дълги люспести криле; талисманите на националния отбор по куидич на България
Произход – най-вероятно от българската вила-самовила или самодива – изключително красива жена, която живее в горите и най-често е хитра и зла

ВЪРКОЛАК (Werewolf)
Характеристика – за човека-върколак няма лек – съществуват само някои отвари, които правят трансформирането по-малко болезнено и позволяват запазването на разсъдъка; превръщането във върколак става всеки месец при пълна луна
Произход – според народното поверие е убит човек, който се е превърнал в зъл нощен дух, но се среща по-често със значението на митично същество, което от време на време се превръща във вълк; най-вероятно идва от немски, но е много разпространено и в славянските държави; в днешно време върколакът се възприема като човек, който по пълнолуние се превръща във вълкоподобно свирепо същество

ГИГАНТСКА КОСТЕНУРКА С ИНКРУСТИРАНИ В КОРУБАТА СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

ГНОМ (Gnome)
Характеристика – около 25 сантиметра, с малки груби крачета и приличен на кален картоф, това същество живее и пакости в градините на магьосниците

ГРИНДИЛОУ (Grindylow)
Характеристика – воден демон; противно зелено създание с малки остри рогца, дълги и костеливи, но крехки пръсти и зелени зъби; номерът е да се разкъса хватката му

ДИМЕНТОР (Dementor)
Характеристика – "...едни от най-противните същества на този свят, които обитават най-тъмните и мръсни места, тържествуват от разрухата и отчаянието, изсмукват спокойствието, надеждата и радостта от пространството около себе си... Приближиш ли се до диментор, всяко добро чувство, всеки щастлив спомен ще бъде изсмукан от теб. Стига да може, дименторът ще се храни от теб, докато те превърне в нещо като себе си – бездушно и зло."; дименторите са пазителите на страховития магьоснически затвор Азкабан
Произход – от лат. dementia – лудост, безумие, откъдето и dеmentor – който подлудява

ДОМАШЕН ДУХ (House-elf)
Характеристика – дребно създание с големи уши като на прилеп и изпъкнали очи с големината на топки за тенис; домашния дух служи на едно семейство като слуга докато умре и е свободен да напусне господарите си само ако те му подарят истински дрехи; домашните духчета по принцип обичат работата си и не искат да им се плаща, а за повечето е истински ужас да бъдат освободени от господарите си
Произход – домашния дух е същество от английските приказки, което обикновено върши къщната работа тайно и без да иска отплата за труда си; негови най-различни разновидности се срещат в приказките на още много народи

ДРАКОНИ (Dragons) - *за драконите погледнете по-долу

ДУШКО (Niffler)
Характеристика – черна пухкава животинка с издължена остра муцунка; обитава предимно мините и обича лъскави неща; не може да се отглежда като домашен любимец

ЕДНОРОГ (Unicorn)
Характеристика – малките са златисти и посребряват като навършат две години, на четири им порастват роговете, а на седем стават чисто бели; докато са бебета, са малко по-доверчиви и не мразят толкова много момчета, за разлика от възрастните екземпляри, които обичат грижите само на женски същества; еднорозите се улавят много трудно, защото са много силни и бързи магически създания; чудовищно е да убиеш еднорог – кръвта му ще поддържа живота на изпилия я, дори да е само на косъм от смъртта, но от този момент той има само половин живот, прокълнат живот; космите на еднорога се използват при направата на магически пръчки, а рогът му е полезен за някои отвари
Произход – еднорогът е силно застъпен в гръцката митология, но се среща на места по целия свят; описван е като много могъщо същество, чийто рог е най-силното му оръжие срещу нападатели и врагове; не във всички легенди обаче еднорогът е "добрия герой"

ЕЗЕРЯНИ (Merpeople)
Характеристика – подводни обитатели със сивкава кожа, дълги, буйни тъмнозелени коси и опашки; извън водата гласовете им звучат като стържене, но под нея са точно като хорските
Произход – езеряните са много подобни на русалките – хора с рибешки опашки вместо крака, които обитават морските дълбини и избягват преки контакти с хората

КАПИ (Kappas)
Характеристика – противни водни обитатели с вид на люспести маймуни с плавници, нетърпеливи да удушат някой неволно нагазил в техните свърталища; срещат се най-често в Япония

КЕНТАВЪР (Centaur)
Характеристика – наполовина човек и наполовина кон, кентавърът е изключително умно и "дълбокомислено" същество, което предпочита да избягва контакти с хората и живее в дълбоки гори, отдалечени от населени места; кентаврите са известни с дарбата си да разгадават бъдещето по звездите и планетите
Произход – диво същество от гръцката митология; обитава трудно достъпни планини и непроходими гори; едва след Омир изобразяван като получовек-полукон; кентаврите се отличават с буйния си нрав и невъздържаност, като са известни само два от тях, които въплъщавали мъдростта и доброжелателността

КРУП (Crup)
Характеристика – създание, изглеждащо досущ като териер от породата Джак Ръсел, с разликата, че опашката му раздвоена

ЛЕПРЕКОН (Leprechaun)
Характеристика – малки брадати човечета с червени жилетчици; талисманите на националния отбор по куидич на Ирландия; известни най-вече със своето злато, което обаче изчезва след няколко часа
Произход – лепреконите са същества от ирландския фолклор, за които се разказват много легенди; златото на лепреконите, както и техния външен вид (облечени в зелено ниски човечета, които трудно се забелязват и улавят) са нещата, с които повечето хора по света са ги запомнили

МАНТИКОР (Manticorе)
Характеристика – чудовище с човешка глава, лъвско тяло и опашка на змей или скорпион

МОРАВИ КРАСТАВИ ЖАБИ

НИЗЪЛ (Kneazle)

ОГНЕН РАК (Fire crab)

ОМАЙНИЦА (Doxy)
Характеристика – тялото на това създание е като на фея, но е покрито с черни рунтави косми; има лъскави крилца и изключително остри и отровни зъби, подобни на игли, които му служат за защита

ОТРОВЕН ОРАНЖЕВ ОХЛЮВ

ПИХТИЕСТ ЧЕРВЕЙ (Flobberworm)
Характеристика – доста скучно същество, което се храни предимно с марули и не обича да се движи много-много

ПРИЗРАК КРЪВОЛАК

РАКОНОГ ОГНЕМЕТ (Blast-Ended Skrewt)
Характеристика – създание между мантикор и огнен рак, което прилича на обезобразен гол омар, ужасяващо блед и слузест, със стърчащи от всевъзможни места крака и без видима глава; най-вероятно създадено незаконно от Рубиъс Хагрид

РУНТАВ ХОБОТКО

САЛАМАНДЪР (Salamander)
Характеристика – за разлика от обикновените саламандри, този гущер може да живее само в огън; опашката му трябва да се ръси със стрита люта чушка, за да не окапе

СЪЧКО (Bowtruckle)
Характеристика – малко дървено духче, високо около 20 сантиметра, с чворести кафяви ръце и крака, с по два клечести пръста с със странно лице, плоско и грапаво като дървесна кора, върху което проблясват бръмбарокафявите му очи; съчкото е дървесен пазител и обикновено живее сред клоните на дървета, от които се правят магически пръчки; храни се с мокрици (дребни ракообразни животинки) и насекоми, но не отказва и яйца на феи, стига да намери такива

ТАЛАСЪМ (Goblin)
Характеристика – ниско същество с мургаво умно лице, заострена брада и много дълги пръсти и стъпала; таласъмите ръководят магьосническата банка "Гринготс", но е по-добре да не се забъркваш с тях – в миналото са известни с кървавите си бунтове; има и нещо като различни "породи" таласъми, да речем таласъм убиец
Произход – от арабски чрез турското tilisim – зъл дух, който се явява под различен образ в големи сгради, воденици, мостове и подобни и плаши или убива хората; нещо като вампир

ТЕСТРОЛ (Thestral)
Характеристика – призрачен крилат кон, виждан единствено от тези, които са виждали и смъртта (т. е. как някой умира); има изключително чувство за ориентация и в повечето случаи е миролюбиво създание; привлича го миризмата на кръв

ТРИТОН С ДВЕ ОПАШКИ

ФЕЯ (Pixie)
Характеристика – около 20 сантиметра, яркосиня, с остри черти на лицето и пронизителен глас; среща се най-често в Корнуол, Англия
Произход – от лат. fatum или fata (в по-късен вариант) – съдба; приказно същество с вълшебна магьосническа сила и с образ на самодива или русалка; в случая феите на Роулинг са малки, летящи и пакостливи духчета

ФЕНИКС (Phoenix)
Характеристика – едно от най-удивителните магически създания; когато умре изгаря и се възражда от пепелта; може да носи изключително големи товари, сълзите му притежават лечебна сила, а песента му е приказна и ефирна; изключително верен на господаря си
Произход – от гр.φοĩνιξ чрез лат. phoenix – приказна птица, която живее в Арабската пустиня, като всеки 500 до 1000 години отлита в Египет, където се самоизгаря и възражда от пепелта си; символ на подмладяването и прераждането

ХИНКИПЪНК (Hinkypunk)
Характеристика – дребно еднокрако създание, направено сякаш от струйки дим, което изглежда хилаво и безобидно; примамва пътници към тресавищата като подскача и свети с фенерче, а след това убива жертвата си

ХИПОГРИФ (Hippogriff)
Характеристика – половин орел и половин кон с оранжеви очи и четириметрови крила; много гордо създание; среща се по целия сват, но е разпространен най-вече в Европа
Произход – от гр.; митично същество, наполовина кон и наполовина грифон (крилато чудовище с глава на орел и тяло на лъв)

ЧЕРВЕНОШАПКОВЦИ (Red Caps)
Характеристика – подли малки таласъмоподобни зли духове, които се стаяват там, където подушат пролята кръв и дебнат да се нахвърлят с тояги върху някой случаен скитник
 

ДРАКОНИТЕ

Светът на "Хари Потър", създаден от Дж. К. Роулинг е населен с всякакви магически създания. Сред тях едни от най-известните и опасните са драконите. Само много опитен магьосник може да излезе срещу тях, без да бъде изложен на опасността да бъде изгорен. Според Роулинг, драконите се делят на следните видове:

Antipodean Opaleye
Идва от Нова Зеландия, но се среща и в Австралия. Може да се види най-често в долини, храни се главно с овце, рядко с по-едра плячка. Тежи между два и три тона.
Яйцата му са сиви, мъгълите ги бъркат с фосили.

Chinese Fireball
Китайски дракон. Изключително забележителен на вид с алените си люспи и теглото си, достигащо 4 тона. От ноздрите му излизат огнени топки, щом е раздразнен. Храни се с едри животни.
Яйцата му са червено-златисти, китайците ги ползват за магии.

Common Welsh Green
Уелския зелен дракон си пасва чудесно с долините в родината си, макар да обича да гнезди по върховете. Храни се с овце, а се разпознава отдалеч с мелодичния си рев.
Яйцата му са кафяви със зелени шарки.

Herbidean Black
Покрит с груби люспи и остри шипове, размахващ прилеподобни криле, този дракон, идващ от Великобритания е доста агресивен. Храната у е главно от елени, но не отказва и кучета.
Традиционно за тези дракони отговорност поема кланът MacFusty.

Hungarian Horntail
Може би най-опасният дракон. Черен на цвят, с жълти очи, той се отличава с бронзовите си рога и шипове, излизащи от опашката. Бълва огън на петдесет фута – рекорд за дракон. Яйцата му са твърди и с цвета на цимент, малките ги пробиват с опашките си.
Яде дребен добитък и - когато може – хора.

Norwegian Ridgeback
Много прилича на горният вид, но без шиповете. Отличава се и с агресията, която драконите от тази порода развиват един спрямо друг, а и с факта, че от много малки са вече огнедишащи.
Храни се с много едри животни, включително морски. Виждано е да напада кит.

Peruvian Vipertooth
Това е най-малкия дракон, достига на дължина едва 15 фута. На цвят е бронзов, а има и малки рогца. Но това, което го прави изключителен са силно отровните зъби.
Яде овце, кози и когато може – хора, в миналото е имало проблеми заради ужасния му апетит към човешки същества.

Romanian Longhorn
Тъмнозелен, много красив дракон с дълги, красиви рога. Те едва не са станали причина за края му, тъй като недобросъвестни магьосници търгуват с тях – стрити на прах, служат за отвари.

Swedish Short-Snout
Много красив сребристо син дракон. Много е опасен, тъй като бълва син пламък превръщат за секунди дори костите в пепел. При все това той много рядко е убивал хора, тъй като живее в пусти местности.

Ukrainian Ironbelly
Огромно чудовище – това е най-едрия дракон, достигащ шест тона. Покрит с металносиви нокти и въоръжен с дълги нокти, този звяр гледа с тъмночервените си очи заплашително. Знае се, че тези дракони опустошават цели селища, а през 1799 един вдигнал цял кораб!

Както виждате, светът на "Хари Потър" гъмжи от дракони и в първите четири книги малкия магьосник се е сблъскал с много малка част от тях, докато останалите, описани в книжката "Fantastic Beasts & Where to Find Them" все още го очакват!
Филм 7 част 2...
  • беше невероятен!
  • хубав, но не най-добър.
  • без впечатления
  • по-лош от предишните!

Препоръчай сайта
на свой приятел

e-mail на приятел

твоят e-mail

твоето име


Сайтът се подпомага от Fcolor.bg

30 мъгъли онлайн


eXTReMe Tracker

Хари Потър, герои, емблеми, всички имена, фрази и снимки са запазена марка на J.K. Rowling или Warner Bros.